KONTAKT

bilj_pask_Luckan

LUCKAN I SYDÖSTERBOTTEN
Östra Långgatan 49, 64100 KRISTINESTAD

LUCKANS ÖPPETTIDER

Må, ons, fre kl. 10-16
To kl. 11-17
Östra Långgatan 49, KRISTINESTAD
Varannan tisdag (udda veckor) kl. 12-16
Stadsbiblioteket i Närpes, Kyrkvägen 2, NÄRPES
Varannan tisdag (jämna veckor) kl. 12-16
Stadsbiblioteket i Kaskö, Hamngatan 18, KASKÖ

Informatör
Hanna-Mari Kamppikoski
044 750 3231
hanna-mari.kamppikoski@kulturosterbotten.fi

sydosterbotten.luckan@kulturosterbotten.fi

LUCKANS FAKTURERINGSADRESS

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/KulturÖsterbotten
PB 107, 65101 VASA
Vår beställarkod KO103 skall vara med i varje faktura!